FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Krista Kráľa

Dnes (21.11.2021) popoludní o 14.30 hod. si v Bazilike pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou vykonáme obnovu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

V utorok 23.11.2021 si pripomíname výročie povýšenia chrámu, pápežom, sv. Pavlom VI. na baziliku minor (1964). Za obvyklých podmienok možno získať v tento deň úplné odpustky.

Požehnanie adventných vencov bude v sobotu (27.11.2021) pred večernou sv. omšou a v nedeľu pred všetkými sv. omšami. Vence môžete pred sv. omšami položiť pred oltár. Z dôvodu vírusu covid-19, spoločné vyrábanie vencov nebude.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu (28.11.2021) bude po všetkých sv. omšiach jesenná zbierka na charitu. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, je limitovaný počet veriacich - 50 v režime OP na bohoslužbách, podľa platného covid automatu. Počas všetkých bohoslužieb sa musíme zapisovať. Vzadu v bazilike je krabica, do ktorej vložte už doma vypísaný papierik s menom, priezviskom a telefónnym číslom. Vopred vám ďakujeme za ochotu a trpezlivosť.

Liturgický kalendár :

Pondelok: sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka
Streda: sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov - spomienka
Štvrtok: sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice– ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 1. adventná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo