FARSKÉ OZNAMY
Prvá adventná nedeľa

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:
Vzhľadom na verejný zákaz slávenia bohoslužieb, nebudú ani v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie slávené žiadne verejné bohoslužby. Sväté omše vo filiálnych kostoloch v Šaštíne a Strážach taktiež nebudú slávené. Úmysly z týchto svätých omší budú slúžené v daný deň v bazilike, bez prítomnosti veriacich, pri večernej svätej omši o 18:00 (utorok, streda, piatok) a v nedeľu o 10:30.
Všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností, budeme vysielať aj naďalej prostredníctvom živého vysielania na
YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live

V rámci našej farskej činnosti, počas prebiehajúcich protipandemických opatrení, poskytujeme individuálnu pastoračnú starostlivosť.

Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Dnes na 1. adventnú nedeľu je jesenná zbierka na charitu. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu v elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.

Od pondelka 29. 11. 2021 sú v našej bazilike online rorátne sv. omše bez účasti ľudu v týždni o 7 00 a v sobotu o 8 00 hod. Pre deti na našom youtobe kanáli budú počas adventu každý deň od pondelka do piatka zavesené katechézky a rorátne úlohy. A čakajú nás aj nejaké odmeny.

V sobotu 4.12.2021 bude fatimská pobožnosť k Panne Márii vysielaná prostredníctvom televízie LUX a nášho živého vysielania cez internet. Začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec biskup Viliam Judák.

Liturgický kalendár :
Utorok: sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Piatok: sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Nedeľa: 2. adventná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo