FARSKÉ OZNAMY
Druhá adventná nedeľa

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:
Vzhľadom na verejný zákaz slávenia bohoslužieb, nebudú ani v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie slávené žiadne verejné bohoslužby. Sväté omše vo filiálnych kostoloch v Šaštíne a Strážach taktiež nebudú slávené. Úmysly z týchto svätých omší budú slúžené v daný deň v bazilike, bez prítomnosti veriacich, pri večernej svätej omši o 18:00 (utorok, streda, piatok) a v nedeľu o 10:30.
Všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností, budeme vysielať aj naďalej prostredníctvom živého vysielania na

YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live

V rámci našej farskej činnosti, počas prebiehajúcich protipandemických opatrení, poskytujeme individuálnu pastoračnú starostlivosť.

Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Od pondelka do piatka sú v bazilike online rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno a v sobotu o 8.00 hod. Slávime ich v tme, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakáva Svetlo sveta – Spasiteľa. Pre deti na našom youtobe kanáli budú počas adventu každý deň od pondelka do piatka zavesené katechézky a rorátne úlohy. A čakajú nás aj nejaké odmeny.

V stredu 8.12.2021 je liturgická slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Na túto slávnosť bude prebiehať v elektronickej forme zbierka na náš pavlínsky seminár v Krakove, kde sa pripravujú na kňazstvo aj bohoslovci našej provincie, zo Slovenska. Ďakujeme vopred za Vašu podporu, obetavosť a štedrosť. Prispieť môžete:
č. účtu (VÚB): IBAN: SK38 0200 0000 0029 5740 3454 (EUR)
č. účtu (SLSP): IBAN: SK30 0900 0000 0000 3723 5532 (EUR)
Do poznámky pre príjemcu uveďte „seminár“.

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň.

Liturgický kalendár :
Pondelok: sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka
Utorok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda: Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - slávnosť
Nedeľa: 3. adventná nedeľa - Nedeľa Gaudete

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo