FARSKÉ OZNAMY
Tretia adventná nedeľa - Nedeľa Gaudete

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:
Na základe rozhodnutia vlády SR sú od piatka 10.12.2021 na Slovensku znovu povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môžu osoby v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, to znamená vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.
V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a v kostoloch našej farnosti, na námestí a v Strážach budú sväté omše v riadnom čase. Naďalej budeme všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností vysielať prostredníctvom živého vysielania na
YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live

Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Dnes na tretiu adventnú nedeľu (12.12.2021) vás pozývame k sledovaniu pásma Advent pri Sedembolestnej v rámci ktorého budeme uvažovať o žalmoch. Advent pri Sedembolestnej môžete sledovať o18.00 vo vysielaní Štúdia 7bolestná na YouTube.

Od pondelka do piatka sú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno a v sobotu o 8.00 hod. Slávime ich v tme, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakáva Svetlo sveta – Spasiteľa. Pre deti na našom youtobe kanáli budú počas adventu každý deň od pondelka do piatka zavesené katechézky a rorátne úlohy. A čakajú nás aj nejaké odmeny.

Aj tento rok si Zbor Sedmohlások pripravil Vianočný koncert. Pre deti, ktoré chcú poslať Ježiškovi v jasličkách básničku, pieseň alebo nejaký vinš bude takáto možnosť prostredníctvom poslania nahrávky na adresu studio7bolestna@gmail.com od nedele 12.12.2021 do pondelka 20.12.2021. Návod k zaslaniu príspevku je k nahliadnutiu na You Tube, Štúdio7bolestná.

Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Utorok: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 4. adventná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo