FARSKÉ OZNAMY
Štvrtá adventná nedeľa

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:
Na základe rozhodnutia vlády SR sú od piatka 10.12.2021 na Slovensku znovu povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môžu osoby v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, to znamená vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.
V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a v kostoloch našej farnosti, na námestí a v Strážach budú sväté omše v riadnom čase. Naďalej budeme všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností vysielať prostredníctvom živého vysielania na
YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live

Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Povzbudzujeme vás, aby ste sa rozhodli prežiť Vianoce s čistým srdcom. Individuálne využite možnosť spovede počas služby kňaza v bazilike a pri bohoslužbách. Služba kňaza v bazilike je v týždni od 9.00 do 11.30 a od 14.30 do 16.30 hod.. V nedeľu 19.12.2021 bude služba len po obede. Starých a chorých, ktorí túžia pred sviatkami prijať sviatosť zmierenia a eucharistiu navštívime v pondelok 20.12.2021 dopoludnia. Prosíme, aby ste nahlásili v sakristii ich adresu a číslo telefónu.

Od pondelka do piatka sú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno a v sobotu o 8.00 hod. Slávime ich v tme, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakáva Svetlo sveta – Spasiteľa. Pre deti na našom youtobe kanáli budú počas adventu každý deň od pondelka do piatka zavesené katechézky a rorátne úlohy. A čakajú nás aj nejaké odmeny.

Aj tento rok si Zbor Sedmohlások v našej farnosti pripravil Vianočný koncert. Pre deti, ktoré chcú poslať Ježiškovi v jasličkách básničku, pieseň alebo nejaký vinš bude takáto možnosť prostredníctvom poslania nahrávky na adresu studio7bolestna@gmail.com od nedele 12.12.2021 do pondelka 20.12.2021. Návod k zaslaniu príspevku je k nahliadnutiu na You Tube, Štúdio7bolestná.

V piatok 24.12.2021 je štedrý deň. O 17.00 hod. nás budú zvony zvolávať na slávnostnú modlitbu k štedrovečernému stolu. Večer sv. omša nebude. V noci budú sv. omše na námestí a v Strážach o 22.00 hod. V bazilike bude polnočná sv. omša o 24.00 hod.

Na prvý (25.12.2021) a druhý (26.12.2021) sviatočný deň budú sv. omše v bazilike a filiálnych kostoloch ako v nedeľu. Na slávnosť Narodenia Pána 25.12.2021 bude po všetkých sv. omšiach farská vianočná ofera. Za vašu štedrosť ďakujeme.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o vianočnú výzdobu, postavenie stromčekov a upratovanie našich kostolov. Ďakujeme aj darcom vianočných stromčekov. Všetkým patrí veľká vďaka. Pán Boh Vám odmeň a požehnaj

Liturgický kalendár :
Sobota: Narodenie Pána - slávnosť
Nedeľa: Nedeľa Svätej Rodiny

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo