FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Svätej Rodiny

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:
Na základe rozhodnutia vlády SR sú od piatka 10.12.2021 na Slovensku znovu povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môžu osoby v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, to znamená vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.
V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a v kostoloch našej farnosti, na námestí a v Strážach budú sväté omše v riadnom čase. Naďalej budeme všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností vysielať prostredníctvom živého vysielania na
YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live

Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Dnes na nedeľu 26.12.2021 pripadá slávnosť Svätej Rodiny. Pri všetkých omšiach bude obnova manželských sľubov.

V piatok 31.12.2021 bude ďakovná sv. omša s pobožnosťou na konci roka o 17.00 hod. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti 31.12.2021 zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V kostoloch našej farnosti, na námestí a v Strážach sväté omše v deň Silvestra nebudú.

V sobotu 1.1.2022 na Nový Rok budú sv. omše v bazilike a kostoloch farnosti ako v nedeľu. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o vianočnú výzdobu, postavenie stromčekov a upratovanie našich kostolov. Ďakujeme aj darcom vianočných stromčekov. Všetkým patrí veľká vďaka. Pán Boh Vám odmeň a požehnaj

Koledníci Dobrej noviny budú ohlasovať radostnú zvesť o Narodení Ježiša tohto roku online. Kto ich chce podporiť, tak v tomto ročníku je elektronická forma zbierky.

Prajeme požehnané Vianočné sviatky Narodenia Pána. Vaši otcovia Pavlíni zo Šaštína.

Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok
Utorok: Sv. Jána Apoštola a evanjelistu – sviatok
Sobota: Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok, slávnosť
Nedeľa: 2. nedeľa po narodení Pána

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo