FARSKÉ OZNAMY
2. nedeľa po narodení Pána

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:
Na základe rozhodnutia vlády SR sú na Slovensku povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môžu osoby v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, to znamená vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.
V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a v kostoloch našej farnosti, na námestí a v Strážach budú sväté omše v riadnom čase. Naďalej budeme všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností vysielať prostredníctvom živého vysielania na
YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live

Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Vo štvrtok 6.1.2022 je slávnosť Zjavenie Pána (Traja králi). V našich krajoch sa pri tejto príležitosti pri sv. omšiach požehnáva voda. V tento deň budú sv. omše v bazilike a kostoloch vo farnosti ako v nedeľu. Posviacka domov, z dôvodu pandémie v tomto období nebude.

V piatok 7.1.2022 pred sv. omšou o 18.00 hod. začneme deviatnik k svätému Pavlovi prvému pustovníkovi, patriarchovi nášho pavlínskeho Rádu, pri ktorom budeme spievať hymny k nášmu svätcovi, Pavlovi Tébskemu. Deviatnik bude v nedeľu pred sv. omšou o 8.45 hod. a v týždni pred večernou.

Na budúcu nedeľu 9.1.2022 je sviatok Krstu Krista Pána, ktorým sa končí vianočné liturgické obdobie.

Prajeme požehnaný Nový rok 2022. Vaši otcovia Pavlíni zo Šaštína.

 Liturgický kalendár :

Štvrtok: Zjavenie Pána - prikázaný sviatok
Sobota: Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník – ľubovoľná spomienka
Nedeľa: Krst Krista Pána

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo