FARSKÉ OZNAMY
Krst Krista Pána

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:
Na základe rozhodnutia vlády SR sú na Slovensku povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môžu osoby v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, to znamená vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.
V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a v kostoloch našej farnosti, na námestí a v Strážach budú sväté omše v riadnom čase. Naďalej budeme všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností vysielať prostredníctvom živého vysielania na
YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live

Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Dnes v nedeľu 9.1.2022 je sviatok Krstu Krista Pána, ktorým sa končí vianočné liturgické obdobie.

Pokračuje deviatnik k svätému Pavlovi Prvému Pustovníkovi, patriarchovi nášho pavlínskeho rádu. Pozývame Vás, aby ste sa zapojili do tohto deviatnika, pri ktorom budeme spievať hymnus k nášmu svätcovi Pavlovi Tébskemu. Deviatnik bude v týždni pred večernou sv. omšou.
V sobotu 15.1.2022 je v ráde pavlínov liturgická slávnosť sv. Pavla Prvého Pustovníka.

Na budúcu nedeľu 16.1.2022 vyvrcholí deviatnik k sv. Pavlovi Prvému Pustovníkovi slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod.

Liturgický kalendár :

Sobota: Sv. Pavla Prvého Pustovníka – v ráde pavlínov - slávnosť
Nedeľa: 2. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo