FARSKÉ OZNAMY
2. nedeľa v cezročnom období

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:
Na základe rozhodnutia vlády SR sú na Slovensku povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môžu osoby v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, to znamená vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.
V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a v kostoloch našej farnosti, na námestí a v Strážach budú sväté omše v riadnom čase. Naďalej budeme všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností vysielať prostredníctvom živého vysielania na
YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live

Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Od 18. do 25. januára 2022 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas bohoslužieb a tiež v svojich modlitbách pamätajme na tento úmysel.

 Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Antona, opáta - spomienka
Štvrtok: Bl. Eusebius, kanonik - v Ráde Pavlínov sviatok
Piatok: Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa: 3. nedeľa v cezročnom období - Nedeľa Božieho Slova

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo