FARSKÉ OZNAMY
Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera

Dnes je deň matiek, všetkým Vám gratulujeme a pamätáme na Vás v modlitbách.

Dnes v nedeľu 8.5.2022 je zbierka na kňazský seminár.

Pozývame Vás na stretnutie k synode v Cirkvi, na miestnej farskej úrovni, do ktorého sa môže zapojiť každý. Uskutoční sa dnes v nedeľu 8.5.2022 o 15.30 hod. v oratóriu.

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť bude počas tejto hodinky. V sobotu bude pri modlitbe o 20.00 hod. a v nedeľu o 14.30 hod.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave na Kapitulskej 26 obsadzuje miesto vedúceho/vedúcej ekonomického oddelenia. Podmienkou je vysoká škola ekonomického smeru, nástup dohodou. Podrobnosti na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

V sobotu 14.5.2022 bude v bazilike púť miništrantov.

Liturgický kalendár :

Sobota: Sv. Mateja, apoštola - sviatok
Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo