Púť mužov 2023
Pozývame všetkých mužov na tradičné veľkonočné putovanie, už najbližšiu sobotu 15. apríla.

Aj v tomto roku sa chceme spolu s ochotnými mužmi vydať na krátku pešiu púť.

Naše putovanie začneme o 9.45 hod. na železničnej stanici v Senici a namierime si to do Šaštína.

Počas putovania sa pomodlíme Cestu svetla, bude duchovné slovko, priestor na Sviatosť zmierenia či rozhovory. Po príchode do Šaštína sa pomodlime posvätný ruženec a celé putovanie zakončíme svätou omšou o 16.15 hod. Po svätej omši bude v oratóriu skromné agapé.

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo