OZNAMY
3. - 9. 7. 2023
  1. V stredu 5. júla máme slávnosť svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sväté omše v našej bazilike budú o 7.00, 8.45, 10.30 a večer o 19.00 hod. V kostole na námestí bude svätá omša o 8.30 hod. V Strážach bude v predvečer slávnosti, teda v utorok o 17.00 hod.

 

  1. V tomto týždni budeme prežívať prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za kňazské a duchovné povolania. Pozývame na štvrtkovú eucharistickú adoráciu o 17.00 hod. obetovanú na tento úmysel.

 

  1. Na prvý piatok mesiaca nás cirkev pozýva odprosovať a znovu sa zasväcovať Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Povzbudzujeme pripraviť sa na to aj cez dobre vykonanú Sviatosť zmierenia. V bazilike spovedáme počas bohoslužieb ako aj počas spovedných služieb vo všedné dni od 9.00 do 11.30 a od 14.30 do 16.30 hod.

 

  1. Na budúcu nedeľu 9. júla pozývame na farskú turistiku s možnosťou opekačky z vlastných zdrojov. Stretávame sa v Plaveckom Mikuláši pri kostole v dedine o 14.00 hod. Doprava vo vlastnej réžii.

 

  1. Počas minulotýždňovej zbierky na dobročinné diela Svätého otca sa vďaka vašej štedrosti vyzbieralo 1 387 €. Všetkým darcom ešte raz ďakujeme.

 

 

 

 

Z liturgického kalendára:

 

pondelok (3.7.) – sv. Tomáša, apoštola – sviatok

streda (5.7.) – sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov – slávnosť

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo