Veľkonočné trojdnie 2024
Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania je vrcholom celého liturgického roka. Pozývame na slávenie tohto Kristovho diela vykúpenia človeka v našej Národnej svätyni.

 

PROGRAM SLÁVENIA VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA 

V BAZILIKE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE V ŠAŠTÍNE

28. marec – ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

7.00 – Liturgia hodín (Ranné chvály, Posvätné čítanie)

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou (Posvätný ruženec, tajomstvá svetla)

18.00 – Svätá omša na pamiatku Pánovej večere

20.00 – Modlitba za Slovensko (Posvätný ruženec, bolestné tajomstvá)

Možnosť zotrvať na tichej modlitbe v bazilike do 21.00 hod.

 

29. marec – PIATOK UTRPENIA PÁNA

8.00 – Liturgia hodín (Ranné chvály, Posvätné čítanie)

9.00 – Krížová cesta

17.00 – Slávenie utrpenia a smrti Pána

20.00 hod. – Modlitba za Slovensko (S rozjímaniami o bolestiach Márie)

Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou v Božom hrobe do 21.00 hod.

 

30. marec – SVÄTÁ SOBOTA

8.00 – Liturgia hodín (Ranné chvály, Posvätné čítanie)

8.45 – Začiatok poklony v Božom hrobe

18.30 – Liturgia hodín (Vešpery, ukončenie poklony v Božom hrobe)

19.00 – Modlitba za Slovensko (S rozjímaniami o bolestiach Panny Márie)

20.00 – Veľkonočná vigília vo Svätej noci
s procesiou

Požehnanie veľkonočných pokrmov bude po vigílii a v nedeľu po rannej svätej omši.

Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok

Sväté omše: 7.00, 8.45, 10.30 a 19.00

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo